Klub vojáků v záloze Varnsdorf

Náš klub KVZ Varnsdorf má v současné době čtrnáct členů. Střílíme z různých druhů ručních zbraní (pistole, revolvery, pušky, ...) na různé terče (papírové, padací poperry, gongy a další), avšak vše s důrazem na bezpečnost, rychlost a spolehlivé zvládnutí zbraně.

V současné době pořádáme cca. šest závodů ročně, a to z velkorážních pistolí a z vojenských a malorážních pušek. Na střelnici, kde klubové závody pořádáme, je možno střílet na libovolnou vzdálenost až do vzdálenosti 50 metrů. Našich závodů se mohou zúčastnit členové KVZ a pozvaní hosté. Přijímání nových členů se nebráníme, přivítáme každého střelce, který se chce aktivně účastnit našich akcí.

KVZ Varnsdorf je součástí Svazu vojáků v záloze České republiky a řídí se jeho stanovami. Svaz vojáků v záloze České republiky je občanským sdružením, zřízeným ke sportovním a jiným branným společenským aktivitám obyvatel České republiky. SVZ je zaměřen na osvětu střelectví a propagaci Armády České republiky. Na zásadách nepolitičnosti, nezávislosti a dobrovolnosti sdružuje fyzické i právnické osoby se zájmem o střelbu, vojenství a o další související činnosti.